Verslagen uitvoering POP3

Jaarverslagen over de uitvoering   

Jaarlijks rapporteert Nederland over de voortgang van het programma aan Brussel. Dit verslag wordt vastgesteld in het Comité van Toezicht en is goedgekeurd door de Europese Commissie. Om het verslag toegankelijk te maken wordt jaarlijks een publieksversie opgesteld:

Tussentijdse evaluaties POP3