Versie 6 van het POP2

Op deze pagina vindt u versie 6 van het POP2. Het voorstel tot wijziging van het programma (notificatie 2009-1) werd op 30 juli 2009 ingediend bij de Europese Commissie. Goedkeuring volgde op 22 februari 2010. De wijziging had geen nieuwe goedkeuringsbeschikking tot gevolg.  Goedkeuringsbeschikking C(2009)10187 is derhalve de vigerende beschikking.

De programmaonderdelen waar Nieuw achter staat, zijn nieuw ten opzichte van de vorige versie.

Hoofddocument POP2 19 juli 2007 (.pdf) 

 

Bijlage 9: Overzicht implementatie Kaderrichtlijn Water (.doc)

Bijlage 8: Verslagen consultaties (.doc)

Bijlage 7: Communicatieplan (.doc) 

Bijlage 6: Staatssteunformulieren (.doc) Nieuw 

Bijlage 5: Factsheet indicatoren (.doc)

Bijlage 4: Maatregelfiches versie 1 (.doc)

Bijlage 3b-1: SMB Overzichtstabel mogelijke milieu-effecten (.doc)

Bijlage 3b: Hoofdrapport SMB (.pdf)

Bijlage 3a: Eindrapport ex ante evaluatie (.pdf)

Bijlage 2.2: Analyse en onderbouwing keuzes as 3 (.doc)

Bijlage 2.1: SWOT-tabel (.doc)

Bijlage 1: Afkortingenlijst (.doc)

 

Subbijlage 13: Baseline (.doc) Nieuw

Subbijlage 12: Grondslagen vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc) Nieuw

Subbijlage 11: Vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc) Nieuw

Subbijlage 10a: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen PSAN (oud) (.pdf) Nieuw

Subbijlage 10: Overgangscontracten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 9: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen (.doc) Nieuw

Subbijlage 8: Kaart Vogelgebieden (.pdf)

Subbijlage 7: Kaart EHS (.jpg)

Subbijlage 6: Kaart Nationale Landschappen (.jpg)

Subbijlage 5: Onderbouwing probleemgebiedenvergoeding (.doc) Nieuw

Subbijlage 4f: Kaart Texel (.pdf) Nieuw

Subbijlage 4e: Noordelijke Wouden - Toeslaggebieden (.pdf)

Subbijlage 4d: Noordelijke Wouden - gewaspercelen (.pdf)

Subbijlage 4c: Kaart aanmelding LFA Groningen (.pdf)

Subbijlage 4b: Kaart Zuid-Limburg (.pdf)

Subbijlage 4a: Kaart Midden Delfland (.pdf) 

Subbijlage 3a: Kaart probleemgebieden vanaf 23 februari 2010 (.pdf) Nieuw

Subbijlage 3: Kaart probleemgebieden van 11 december 2009 - 23 februari 2010 (.pdf)

Subbijlage 2: Kaart Probleemgebieden (.pdf)

Subbijlage 1: Randvoorwaarden GLB (.doc)