Versie 5 van het POP2

Op deze pagina vindt u versie 5 van het POP2. Het voorstel tot wijziging van het programma (wijzigingsverzoek 2009-1) werd op 15 juli 2009 ingediend bij de Europese Commissie. Goedkeuring volgde op 11 december van datzelfde jaar. De wijziging had een nieuwe goedkeuringsbeschikking tot gevolg, namelijk C(2009)10187.

De programmaonderdelen waar Nieuw achter staat, zijn nieuw ten opzichte van de vorige versie.

 

Hoofddocument POP2 19 juli 2007 (.pdf) Nieuw

 

Bijlage 9: Overzicht implementatie Kaderrichtlijn Water (.doc)

Bijlage 8: Verslagen consultaties (.doc)

Bijlage 7: Communicatieplan (.doc) 

Bijlage 6: Staatssteunformulieren (.doc) Nieuw 

Bijlage 5: Factsheet indicatoren (.doc)

Bijlage 4: Maatregelfiches versie 1 (.doc) Nieuw

Bijlage 3b-1: SMB Overzichtstabel mogelijke milieu-effecten (.doc)

Bijlage 3b: Hoofdrapport SMB (.pdf)

Bijlage 3a: Eindrapport ex ante evaluatie (.pdf)

Bijlage 2.2: Analyse en onderbouwing keuzes as 3 (.doc)

Bijlage 2.1: SWOT-tabel (.doc)

Bijlage 1: Afkortingenlijst (.doc)

 

Subbijlage 13: Baseline (.doc)

Subbijlage 12: Grondslagen vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc) 

Subbijlage 11: Vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc) 

Subbijlage 10: Overgangscontracten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 9: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen (.doc) 

Subbijlage 8: Kaart Vogelgebieden (.pdf)

Subbijlage 7: Kaart EHS (.jpg)

Subbijlage 6: Kaart Nationale Landschappen (.jpg)

Subbijlage 5: Onderbouwing probleemgebiedenvergoeding (.doc) Nieuw

Subbijlage 4e: Noordelijke Wouden - Toeslaggebieden (.pdf) Nieuw

Subbijlage 4d: Noordelijke Wouden - gewaspercelen (.pdf) Nieuw

Subbijlage 4c: Kaart aanmelding LFA Groningen (.pdf) Nieuw

Subbijlage 4b: Kaart Zuid-Limburg (.pdf)

Subbijlage 4a: Kaart Midden Delfland (.pdf) 

Subbijlage 3: Kaart probleemgebieden van 11 december 2009 - 23 februari 2010 (.pdf) Nieuw

Subbijlage 2: Kaart Probleemgebieden (.pdf)

Subbijlage 1: Randvoorwaarden GLB (.doc)