Versie 2 van het POP2

Op deze pagina vindt u versie 2 van het POP2. Het voorstel tot wijziging van het programma (notificatie 2007-1) werd op 21 december 2007 ingediend bij de Europese Commissie. Goedkeuring volgde op 5 juni 2008. De aanpassingen hadden geen nieuwe goedkeuringsbeschikking tot gevolg.  Goedkeuringsbeschikking C(2007)3464 (pdf)  was voor versie 2 derhalve de vigerende beschikking.

De programmaonderdelen waar Nieuw achter staat, zijn nieuw ten opzichte van de vorige versie.

 

Hoofddocument POP2 19 juli 2007 (.pdf) Nieuw

 

Bijlage 9: Overzicht implementatie Kaderrichtlijn Water (.doc)

Bijlage 8: Verslagen consultaties (.doc)

Bijlage 7: Communicatieplan (.doc) Nieuw

Bijlage 6: Staatssteunformulieren (.doc)

Bijlage 5: Factsheet indicatoren (.doc)

Bijlage 4: Maatregelfiches versie 1 (.doc) Nieuw

Bijlage 3b-1: SMB Overzichtstabel mogelijke milieu-effecten (.doc)

Bijlage 3b: Hoofdrapport SMB (.pdf)

Bijlage 3a: Eindrapport ex ante evaluatie (.pdf)

Bijlage 2.2: Analyse en onderbouwing keuzes as 3 (.doc)

Bijlage 2.1: SWOT-tabel (.doc)

Bijlage 1: Afkortingenlijst (.doc)

 

Subbijlage 13: Baseline (.doc)

Subbijlage 12: Grondslagen vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc) Nieuw

Subbijlage 11: Vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc) Nieuw

Subbijlage 10: Overgangscontracten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 9: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 8: Kaart Vogelgebieden (.pdf)

Subbijlage 7: Kaart EHS (.jpg)

Subbijlage 6: Kaart Nationale Landschappen (.jpg)

Subbijlage 5: Onderbouwing probleemgebiedenvergoeding (.doc)

Subbijlage 4: Kaart Zuid-Limburg (.pdf)

Subbijlage 3: Kaart Midden Delfland (.pdf)

Subbijlage 2: Kaart Probleemgebieden (.pdf)

Subbijlage 1: Randvoorwaarden GLB (.doc)