Versie 15 van het POP2

Op deze pagina vindt u versie 15 van het POP2. Het voorstel tot wijziging van het programma (notificatie 2014-1)

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Hoofddocument versie 15 van het POP22.06 MB
PDF-pictogram file_1884_inhoudsopgave_bijlagen_bij_programmadocument_pop2.pdf5.06 KB
PDF-pictogram file_1885_bijlage_1_pd_pop2_afkortingenlijst.pdf11.12 KB
PDF-pictogram file_1886_bijlage_2.1_pd_pop2_swottabel.pdf28.9 KB
PDF-pictogram file_1887_bijlage_2.2_pd_analyse_en_onderbouwing_keuzes_as_3.pdf1.18 MB
PDF-pictogram file_1888_bijlage_3a_pd_eindrapport_ex_ante_evaluatie_9_mei_2007.pdf538.69 KB
PDF-pictogram file_1889_bijlage_3b_pd_hoofdrapport_smb_def_dec.06_smb.pdf206.51 KB
PDF-pictogram file_1889_bijlage_4_maatregelfiches_nav_notificatie_2014-1incl_311.pdf1.28 MB
PDF-pictogram file_1892_bijlage_5_pd_pop2_factsheets_indicatoren.pdf723.11 KB
PDF-pictogram file_1893_bijlage_6_pd_staatssteunformulieren_na_notificatie_2013-3.pdf903.03 KB
PDF-pictogram file_1894_bijlage_7_pd_communicatieplan.pdf370.28 KB
PDF-pictogram file_1895_bijlage_8_pd_pop2_verslagen_consultaties.pdf366.75 KB
PDF-pictogram file_1896_bijlage_9_pd_overzicht_implementatie_kaderrichtlijn_water.pdf198.41 KB
PDF-pictogram file_1897_inhoudsopgave_subbijlagen_bij_maatregelfiches_as_2.pdf28.42 KB
PDF-pictogram file_1898_subbijlage_01_bij_maatregelfiches_as_2_randvoorwaarden_glb.pdf131.49 KB
PDF-pictogram file_1899_subbijlage_02__kaart_probleemgebieden_tot_11_december_2009.pdf73.8 KB
PDF-pictogram file_1900_subbijlage_03_kaart_probleemgebieden_van_11_december_2009_tot_23_februari_2010.pdf1.27 MB
PDF-pictogram file_1901_subbijlage_3a_kaart_probleemgebieden_vanaf_23_februari_2010_tot_24_januari_2011.pdf1.27 MB
PDF-pictogram file_1902_subbijlage_3b_kaart_probleemgebieden_vanaf_24_januari_2011_nieuw.pdf1.93 MB
PDF-pictogram file_1903_subbijlage_04a_bij_maatregelfiches_as_2_kaart_midden_delflland.pdf1.05 MB
PDF-pictogram file_1904_subbijlage_04b_bij_maatregelfiches_as_2_kaart_zuid-limburg.pdf179.1 KB
PDF-pictogram file_1905_subbijlage_04c_kaart_aanmelding_lfa_groningen_15-05-09.pdf5.35 MB
PDF-pictogram file_1906_subbijlage_04d_noordelijkewouden-gewaspercelen.pdf2.76 MB
PDF-pictogram file_1907_subbijlage_04e_noordelijkewouden-toeslaggebieden.pdf1.58 MB
PDF-pictogram file_1908_subbijlage_04f_begrenzing_texel.pdf2.05 MB
PDF-pictogram file_1909_subbijlage_04g_kaart_lfa_uitbreiding_2010_middag_humsterland_gr.pdf800.35 KB
PDF-pictogram file_1910_subbijlage_04h_kaart_begrenzing__polder_kruisoord.pdf69.88 KB
PDF-pictogram file_1911_subbijlage_05_onderbouwing_probleemgebiedenvergoeding.pdf125.28 KB
PDF-pictogram file_1912_subbijlage_06_bij_maatregelfiches_as_2_kaart_nationale_landschappen1.jpg.pdf517.19 KB
PDF-pictogram file_1913_subbijlage_07_bij_maatregelfiches_as_2_kaart_ehs1.jpg.pdf590.6 KB
PDF-pictogram file_1914_subbijlage_08_bij_maatregelfiches_as_2_kaart_vogelgebieden.pdf2.21 MB
PDF-pictogram file_1915_subbijlage_9_beheerpakketten.pdf186.58 KB
PDF-pictogram file_1916_subbijlage_10_bij_maatregelfiches_as_2_overgangscontr_agromilieuverb.pdf37.36 KB
PDF-pictogram file_1917_subbijlage_10a_beheerpakketten_agromilieuverbintenissen_psan_pdf.pdf60.63 KB
PDF-pictogram file_1918_subbijlage_11_vergoedingen_agromilieuverbintenissen.pdf51.38 KB
PDF-pictogram file_1919_subbijlage_12_grondslagen_vergoedingen_agromilieuverbintenissen.pdf1.06 MB
PDF-pictogram file_1920_subbijlage_13_baseline.pdf557.62 KB
foto Do Veltman