Versie 14 van het POP2

Op deze pagina vindt u versie 14 van het POP2.

De programmaonderdelen waar Nieuw bij staat, zijn nieuw ten opzichte van de vorige versie.

 

Hoofddocument na notificatie 2013-3 (.pdf) Nieuw

 

Bijlage 9: Overzicht implementatie Kaderrichtlijn Water (.doc)

Bijlage 8: Verslagen consultaties (.doc)

Bijlage 7: Communicatieplan (.doc)

Bijlage 6 PD Staatssteunformulieren na notificatie 2013-3 (.pdf) Nieuw

Bijlage 5: Factsheet indicatoren (.doc)

Bijlage 4 Maatregelfiches nav notificatie 2013-3.pdf (.pdf) Nieuw 

Bijlage 3b-1: SMB Overzichtstabel mogelijke milieu-effecten (.doc)

Bijlage 3b: Hoofdrapport SMB (.pdf)

Bijlage 3a: Eindrapport ex ante evaluatie (.pdf)

Bijlage 2.2: Analyse en onderbouwing keuzes as 3 (.doc)

Bijlage 2.1: SWOT-tabel (.doc)

Bijlage 1: Afkortingenlijst (.doc)

Inhoudsopgave - Bijlagen bij Programmadocument POP2 (.pdf)

 

Subbijlage 13: Baseline (.doc)

Subbijlage 12: Grondslagen vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 11: Vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 10a: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen PSAN (oud) (.pdf)

Subbijlage 10: Overgangscontracten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 9: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 8: Kaart Vogelgebieden (.pdf)

Subbijlage 7: Kaart EHS (.jpg)

Subbijlage 6: Kaart Nationale Landschappen (.jpg)

Subbijlage 5: Onderbouwing probleemgebiedenvergoeding (.doc)

Subbijlage 4h: Kaart begrenzing Polder Kruisoord (.pdf)

Subbijlage 4g: Kaart LFA uitbreiding 2010 Middag Humsterland (GR) (.pdf)

Subbijlage 4f: Kaart Texel (.pdf)

Subbijlage 4e: Noordelijke Wouden - Toeslaggebieden (.pdf)

Subbijlage 4d: Noordelijke Wouden - gewaspercelen (.pdf)

Subbijlage 4c: Kaart aanmelding LFA Groningen (.pdf)

Subbijlage 4b: Kaart Zuid-Limburg (.pdf)

Subbijlage 4a: Kaart Midden Delfland (.pdf) 

Subbijlage 3b: Kaart probleemgebieden vanaf 24 januari 2011 (.pdf)

Subbijlage 3a: Kaart probleemgebieden vanaf 23 februari 2010 (.pdf)

Subbijlage 3: Kaart probleemgebieden van 11 december 2009 - 23 februari 2010 (.pdf)

Subbijlage 2: Kaart Probleemgebieden (.pdf)

Subbijlage 1: Randvoorwaarden GLB (.doc)

Inhoudsopgave Subbijlagen - bij maatregelfiches as 2 (.pdf)