Versie 13 van het POP3

Op deze pagina vindt u versie 13 van het POP2. Het voorstel tot wijziging van het programma (notificatie 2013-1) werd op 8 augustus 2013 ingediend bij de Europese Commissie. Goedkeuring volgde op 18 september 2013. De wijziging had geen nieuwe goedkeuringsbeschikking tot gevolg. Goedkeuringsbeschikking C(2009)10187 is derhalve de vigerende beschikking.

De programmaonderdelen waar Nieuw achter staat, zijn nieuw ten opzichte van de vorige versie.

 

Hoofddocument na notificatie 2013-2 MET fin tab.pdf (.pdf) Nieuw

 

Bijlage 9: Overzicht implementatie Kaderrichtlijn Water (.doc)

Bijlage 8: Verslagen consultaties (.doc)

Bijlage 7: Communicatieplan (.doc)

Bijlage 6: Staatssteunformulieren (.doc)

Bijlage 5: Factsheet indicatoren (.doc)

Bijlage 4 Maatregelfiches nav notificatie 2013-2.pdf (.pdf) Nieuw 

Bijlage 3b-1: SMB Overzichtstabel mogelijke milieu-effecten (.doc)

Bijlage 3b: Hoofdrapport SMB (.pdf)

Bijlage 3a: Eindrapport ex ante evaluatie (.pdf)

Bijlage 2.2: Analyse en onderbouwing keuzes as 3 (.doc)

Bijlage 2.1: SWOT-tabel (.doc)

Bijlage 1: Afkortingenlijst (.doc)

Inhoudsopgave - Bijlagen bij Programmadocument POP2 (.pdf)

 

Subbijlage 13: Baseline (.doc)

Subbijlage 12: Grondslagen vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 11: Vergoedingen agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 10a: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen PSAN (oud) (.pdf)

Subbijlage 10: Overgangscontracten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 9: Beheerspakketten agromilieuverbintenissen (.doc)

Subbijlage 8: Kaart Vogelgebieden (.pdf)

Subbijlage 7: Kaart EHS (.jpg)

Subbijlage 6: Kaart Nationale Landschappen (.jpg)

Subbijlage 5: Onderbouwing probleemgebiedenvergoeding (.doc)

Subbijlage 4h: Kaart begrenzing Polder Kruisoord (.pdf)

Subbijlage 4g: Kaart LFA uitbreiding 2010 Middag Humsterland (GR) (.pdf)

Subbijlage 4f: Kaart Texel (.pdf)

Subbijlage 4e: Noordelijke Wouden - Toeslaggebieden (.pdf)

Subbijlage 4d: Noordelijke Wouden - gewaspercelen (.pdf)

Subbijlage 4c: Kaart aanmelding LFA Groningen (.pdf)

Subbijlage 4b: Kaart Zuid-Limburg (.pdf)

Subbijlage 4a: Kaart Midden Delfland (.pdf) 

Subbijlage 3b: Kaart probleemgebieden vanaf 24 januari 2011 (.pdf)

Subbijlage 3a: Kaart probleemgebieden vanaf 23 februari 2010 (.pdf)

Subbijlage 3: Kaart probleemgebieden van 11 december 2009 - 23 februari 2010 (.pdf)

Subbijlage 2: Kaart Probleemgebieden (.pdf)

Subbijlage 1: Randvoorwaarden GLB (.doc)

Inhoudsopgave Subbijlagen - bij maatregelfiches as 2 (.pdf)