Versie 1 van het POP3

Versie 1 van het POP3 werd op 16 februari 2015 goedgekeurd door de Europese Commissie. In het goedgekeurde programmadocument was het niet mogelijk om de nieuwe systematiek van het collectief agrarisch natuurbeheer mee te nemen. Op dit moment wordt met de Europese Commissie gesproken over de aanpassing van het programmadocument voor dit onderdeel. Meer informatie over het collectief agrarisch natuurbeheer vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl