Vernieuwd Handboek voor aanvragers POP3 subsidie beschikbaar

Het  vernieuwde Handboek voor aanvragers POP3 subsidies staat online! Het handboek is bedoeld voor aanvragers of begunstigden van POP 2014- 2020 (POP3) projectsubsidies die niet gebaseerd zijn op oppervlakte landbouwgrond (‘niet grondgebonden projectsubsidies’) en worden verstrekt door een Provincie. Dit handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie (versie juni 2018)

Handboek