Vergaderingen

In het kader van de uitvoering van het POP3 programma vinden er verschillende soorten vergaderingen plaats. Ten aanzien van de vergaderingen van het Comité van Toezicht POP is bepaald dat vergaderstukken in principe openbaar gemaakt worden. In deze map vindt u dan ook de vergaderstukken CvT, maar daarnaast ook stukken die in andere vergaderingen besproken zijn en openbaar gemaakt kunnen worden.

Comité van Toezicht POP