Strategische monitoringsrapportage

In het kader van het strategisch toezicht maakt de Lidstaat Nederland elke twee jaar een strategische monitoringsrapportage op basis van de jaarverslagen over de uitvoering. Dit rapport gaat over de geboekte voortgang bij het uitvoeren van de nationale strategie, en de bijdrage die hiermee is geleverd aan de verwezenlijking van de communautaire strategische richtsnoeren.

In 2010 en 2012 zijn in opdracht van het Regiebureau POP twee strategische rapporten gemaakt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI). U vindt de rapporten hieronder: