Schriftelijke ronde CvT september 2016

In september 2016 heeft een schriftelijke ronde inzake het Handboek selectiecriteria plaatsgevonden. Het Handboek selectiecriteria met addendum vindt u op deze website.