Publieksversie Jaarverslag 2019 over POP3 nu online!

De publieksversie van het Jaarverslag 2019 over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) staat vanaf vandaag op onze website. 

Publieksversie Jaarverslag 2019

‘Wat een boer niet kent, weet ’ie niet’ is de titel van de zojuist verschenen publieksversie van het jaarverslag over 2019. Het jaarverslag gaat over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Met dit jaarverslag legt het Regiebureau POP verantwoording af over de besteding van de Europese en nationale middelen. Dat doen we door de voortgang van het programma per thema cijfermatig in beeld te brengen en de betekenis daarvan te duiden.

Ook laten we initiatiefnemers van projecten aan het woord. De mooie beelden daarbij laten zien hoe POP3 bijdraagt aan een vitaal platteland, waar boeren investeren in een duurzame en innovatieve landbouw en een goede boterham verdienen, burgers en boeren met elkaar in verbinding staan en we met z’n allen genieten van een prachtige natuur en biodiversiteit.

Publieksversies van de jaarverslagen van eerdere jaren staan op de website van het Regiebureau POP.

POP3 in het kort

Nederland geeft met het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) invulling aan het Europese plattelandsbeleid. Het draagt bij aan een vitaal platteland door een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw te stimuleren én de biodiversiteit te versterken.

Het derde programma (POP3) loopt van 2014 tot 2020 met een uitloop naar 2023. Gedurende de looptijd gaat er ruim 1,6 miljard euro overheidsgeld naar POP3.

Zoals bekend, wordt het huidige POP zeer waarschijnlijk met twee jaar verlengd. Daarvoor zal ook extra geld beschikbaar komen. Informatie over deze zogenoemde transitieperiode wordt verspreid via de Nieuwsbrief Netwerk Platteland.