‘Publieksversie Jaarverslag 2018’ en ‘Hoofdlijnen tussentijdse evaluaties POP3’

Benieuwd hoe het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) verloopt? Lees dan ‘Van zaaien naar oogsten’, de publieksversie van het jaarverslag 2018 van het Regiebureau POP. Het jaarverslag gaat over de uitvoering van het programma, met onder meer interviews en foto’s van POP3-projecten. Daarnaast is ook ‘Hoofdlijnen tussentijdse evaluaties POP3’ beschikbaar. Dit rapport, opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys, geeft inzicht in de ervaringen met POP3 in de eerste jaren en biedt aandachtspunten voor het huidige en toekomstige programma.

Nederland geeft met het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) invulling aan het Europese plattelandsbeleid. Het draagt bij aan een vitaal platteland door een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw te stimuleren én de biodiversiteit te versterken. Het derde programma (POP3) loopt van 2014 tot 2020 met een uitloop naar 2023. Gedurende de looptijd gaat er ruim 1,6 miljard euro overheidsgeld naar POP3.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag beschrijft de voortgang van het programma in 2018 aan de hand van de vijf thema’s:

  1. Versterken van de agrarische bedrijfsstructuur (investeringsmaatregelen en jonge boeren)
  2. Samenwerking voor innovatie
  3. Verbeteren van milieu en klimaat
  4. Verbeteren van de waterkwaliteit
  5. Stimuleren van lokale ontwikkelingen op het platteland (LEADER)

Interviews met POP3-begunstigden en mooie beelden laten zien hoe POP3 bijdraagt aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Jaarverslagen van eerdere jaren staan op de website van het Regiebureau POP.

Hoofdlijnen tussentijdse evaluaties

Nederland evalueert het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) na afloop van de programmeringsperiode. In 2019 is een tussentijdse evaluatie gehouden om aan Europa een reëel beeld te geven over de vooruitgang van het POP3 bij de verwezenlijking van de doelstellingen.

Het Regiebureau POP heeft Ecorys de opdracht gegeven om een publiekssamenvatting te maken van de tussentijdse evaluaties. Dat heeft geresulteerd in het rapport ‘Hoofdlijnen tussentijdse evaluaties’. Hierin zijn de belangrijkste resultaten van de tussentijdse evaluaties samengevat. De uitgebreide beantwoording van de evaluatievragen is te vinden in de individuele evaluatierapportages en de jaarverslagen van het Regiebureau POP.

Omslag Hoofdlijnen tussentijdse evaluaties POP3