Programma

Maandag 16 februari 2015 heeft de Europese Commissie het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 goedgekeurd.

In samenwerking met de provincies, is onder leiding van voorheen het ministerie van Economische Zaken het programma POP3 opgesteld.

Het programma richt zich op vijf thema's.

  1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  2. Jonge boeren
  3. Natuur en landschap
  4. Verbetering van waterkwaliteit
  5. LEADER