Nieuws

14 december 2017

Hier vindt u de beschikbare verslagen, presentaties, foto's en andere materialen van de Nation

24 november 2017

Esther van Gelderen: 11 mei 1973 - 20 november 2017

15 november 2017

Op 14 november 2017 start de heer ir. G. (Ger) de Peuter als interim-directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 (POP). Hij vervangt hiermee mevrouw drs. J. (Janny) Gooijer.

2 oktober 2017

Jaarlijks rapporteert Nederland over de voortgang van het POP aan Brussel. Dit verslag wordt vastgesteld in het Comité van Toezicht en is goedgekeurd door de Europese Commissie.

10 april 2017

Op 30 maart is op initiatief van Regiebureau POP een landelijke bijeenkomst georganiseerd met de uitvoerders van het POP3 om kennis op te doen en ervaringen te delen rond de tendersystematiek en he

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws