Nieuws

25 september 2018

Om de oogst van POP3 zichtbaar te maken is het Regiebureau op zoek naar POP3 talent.

20 september 2018

Op 5 september 2018 heeft de Commissie een nieuwe versie van het Programmadocument POP goedgekeurd. Het voorstel tot wijziging was op 3 augustus 2018 ingediend.

20 augustus 2018

Donderdag 16 augustus 2018 is onze oud collega Aart Vorstenburg overleden. Hij was al lange tijd ziek.

3 juli 2018

Ook dit jaar organiseert het Regiebureau POP weer een nationale Netwerkbijeenkomst over POP3. Het thema voor dit jaar is Van zaaien naar oogsten.

Ger de Peuter
31 mei 2018

De heer ir. G. (Ger) de Peuter is per 15 mei 2018 benoemd als directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

3 mei 2018

Lees nu de nieuwe blog van de interim directeur van het Regiebureau POP Ger de Peuter over duurzame veehouderij, het nieuwe GLB en

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws