Nieuwe versie programmadocument POP goedgekeurd

Op 5 september 2018 heeft de Commissie een nieuwe versie van het Programmadocument POP goedgekeurd. Het voorstel tot wijziging was op 3 augustus 2018 ingediend.

De voorgestelde aanpassingen betroffen formeel een wijziging van het POP, omdat er extra gelden aan het programma zijn toegevoegd. Deze gelden zijn vanuit de 1e pijler (= directe betalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) naar de 2e pijler (= plattelandsbeleid) overgeheveld.

Klik verder voor het nieuwe programmadocument en een overzicht van de wijzigingen.