Nieuwe bewindspersoon

Op 26 oktober 2017 is het kabinet Rutte III aangetreden met Carola Schouten (CU) als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij neemt ten aanzien van POP3 de taken over van de staatssecretaris van Landbouw in het vorige kabinet.