Medewerkers

Interim-directeur
De heer ir. G. de Peuter

Staf Programmateam
Mevrouw mr. drs. A.M.P. Nap, senior adviseur
Mevrouw mr. P. Otten, senior adviseur
De heer F. Schenk, senior adviseur
Mevrouw W.L.M. Verviers-Rigter, senior adviseur
De heer ir. A. IJlst, MT-lid/teamleider, plv. directeur

Staf Netwerk Support Unit
Mevrouw ir. M.A. Andela-Jaarsma, senior adviseur
De heer ir. C. Anker, senior adviseur
Mevrouw E. Frankhuizen, senior adviseur
Mevrouw ir. T. Kok, senior adviseur
Mevrouw drs. E.G.C. Landman-Sinnema, MT-lid/teamleider

Staf directeur
Mevrouw S. Prijs, officemanagement
Mevrouw M.W.M. Bont, webmaster en medewerker communicatie

Extra ondersteuning van provincies wordt verleend door 
De heer ing. A.W. Vorstenburg