Jaarverslag uitvoering 2016 nu online

Jaarlijks rapporteert Nederland over de voortgang van het POP aan Brussel. Dit verslag wordt vastgesteld in het Comité van Toezicht en is goedgekeurd door de Europese Commissie. Om het verslag toegankelijk te maken wordt jaarlijks een publieksversie opgesteld. Het jaarverslag over de uitvoering in 2016 staat nu online.