Interim-directeur Regiebureau POP

Op 14 november 2017 start de heer ir. G. (Ger) de Peuter als interim-directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 (POP). Hij vervangt hiermee mevrouw drs. J. (Janny) Gooijer. Het Regiebureau POP is in 2000 opgezet door de provincies en het Rijk. Het Regiebureau begeleidt de uitvoering van het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma.  

Ger is programmadirecteur bij het directoraat-generaal Agro en Natuur en was kwartiermaker Centrale Commissie Dierproeven en Nationaal Comité Dierproevenbeleid. Daarvoor was hij directeur van de programmadirectie Natura2000 en in nauwe samenspraak met provincies en andere stakeholders verantwoordelijk voor de nationale implementatie van Natura2000.