Handboek Monitoring en Evaluatie

In de periode 2007-2013 hanteren de lidstaten van de Europese Unie een Gemeenschappelijk Toezicht- en Evaluatiekader voor alle interventies op het gebied van plattelandsontwikkeling. Afgekort noemen we dit het GTEK. Het bijbehorende handboek vindt u hieronder (definitieve versie februari 2007, opzet handboek en bijlagen A, B, C in NL. vertaling, overige bijlagen ENG.):

 

 Opzet en indeling van het handboek

 

 Bijlage 1 - Algemene toelichting

 A: selectie en gebruik van indicatoren

 B: evaluatierichtsnoeren

 C: richtsnoeren voor ex ante evaluaties, incl. SMB

 

 Bijlage 2 - Toelichting op programmering en maatregelen

 D: doelstellingenhierarchie

 E: maatregelsheets

 

 Bijlage 3 - Toelichting op indicatoren

 F: overzicht van algemene indicators

 G: sheets met baseline-indicatoren

 H: sheets met outputindicatoren

 I: sheets met resultaatindicatoren

 J: sheets met impactindicatoren

 K: voorbeelden van aanvullende indicatoren

 

 Bijlage 4 - Overige toelichting

 L: veel gestelde vragen (FAQ's)

 M: evaluatienetwerk

 N: verklarende woordenlijst

 O: nuttig leesmateriaal