Ex Ante Evaluatie en Strategische milieubeoordeling (SMB)

Hieronder treft u aan het eindrapport van de Ex Ante Evaluatie POP2, alsmede de Strategische milieubeoordeling : "Naar een sterker platteland", d.d. 19 december 2006. De evalatie is uitgevoerd door een externe evaluator, t.w. een consortium van Ecorys en Witteveen + Bos, in opdracht van het Regiebureau POP.