Europese Commissie bezoekt PROTIX

Op woensdag 13 november was het jaarlijkse overleg met een delegatie van de Europese Commissie over de voortgang van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) in Nederland. Voorafgaand aan het overleg bezocht een delegatie van de Europese Commissie de nieuwe productiefaciliteit van PROTIX in Bergen op Zoom, die in het voorjaar door ZKH Willem-Alexander geopend is. Dit in gezelschap van enkele provinciale vertegenwoordigers en het Regiebureau POP. 

Onlangs heeft de Europese Commissie het door Nederland ingediende jaarverslag 2018 'Van zaaien naar oogsten goedgekeurd. In dit uitgebreide jaarverslag waren ook de resultaten van de tussentijdse evaluatie opgenomen. Het overleg richtte zich op de voortgang in 2019. Daarbij is de Nederlandse aanpak besproken om het Brusselse geld voor deze POP-periode volledig te gaan benutten.

Voorbeeld van POP3-project

Voorafgaand aan het voortgangsoverleg werd een bezoek gebracht aan PROTIX. Dat bedrijf is tien jaar geleden als pionier gestart en inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler in de snel groeiende internationale insectenbranche. PROTIX ontvangt in POP3 binnen de maatregel 'Samenwerking voor innovatie' voor het project 'Smart insect farming' Europese subsidie met cofinanciering van de provincie Noord-Brabant.

Tijdens het bezoek werd ingegaan op de groeipotentie van de insectenmarkt, mede door de lage footprint van insecten. Per kg eiwit ligt die beduidend lager dan die van dierlijke eiwitten. Potentie ligt zowel in veevoer, maar ook in de humane voeding.

Insecteneiwitten

PROTIX produceert hoogwaardige insecteneiwitten en vetten voor de kippen- en varkenshouderij en de aquacultuur. Ook levert het bedrijf Flytilizer, een natuurlijke bodemverbeteraar voor de landbouw. Bovendien produceert PROTIX levende larven voor OERei, waarin kippen natuurlijk pikgedrag hebben. 

Een delegatie van de Europese Commissie bezoekt PROTIX, samen met enkele provinciale vertegenwoordigers en het Regiebureau POP