Europese Commissie

Europese commissie

De Europese Commissie, met het Directoraat-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (afkorting: DG AGRI) als 1e aanspreekpunt, is verantwoordelijk voor het beleid van de Europese Unie betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling. Het werk van het Directoraat-generaal betreft voornamelijk werkzaamheden binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). DG-AGRI is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Europese Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Naast DG AGRI zijn er andere directoraat generaals van belang voor het POP3, zoals DG Envi, DG Competence en DG Regio. De Europese Commissie neemt deel aan het CvT als adviseur.

Meer informatie: Europese commissie

Overig Europa

ENRD

Het ENRD dient als platform voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen over de manier waarop het beleid voor plattelandsontwikkeling in de praktijk werkt en hoe het beleid, in alle lidstaten, verbeterd kan worden. De belangrijkste belanghebbenden zijn onder meer: nationale plattelandsnetwerken (NPN's), instanties van de lidstaten, Leader plaatselijke groepen (PG's) en plattelandsontwikkelingsorganisaties met een EU-perspectief.

Het ENRD ondersteunt een aantal comités waar lidstaten, experts en leden Commissie elkaar zoals; Coördinerend Comité (en stuurgroep), LEADER subcomité, Thematische comités, Europees netwerk voor Monitoring en Evaluatie.

Meer informatie: ENRD

 

Service Point EIP-agri

Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) Service Point bemiddelt binnen het EIP-AGRI-netwerk, voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen iedereen met belangstelling voor innovatie in de landbouw. Zoals boeren, onderzoekers, adviseurs, bedrijven, milieuorganisaties, consumenten belangengroepen en andere NGO's. De Europese Commissie heeft het EIP-AGRI Service Point opgericht om mensen te verbinden en innovatie en kennisuitwisseling in de landbouw te vergemakkelijken. De Service Point levert de volgende diensten: • Een helpdesk, het beantwoorden van vragen. • Focus groepen, het aanpakken van specifieke uitdagingen in de agrarische sector. • Organisatie van evenementen. • Het voeden van de EIP-AGRI netwerk met publicaties en de coördinatie van het online Meeting Point.

Meer informatie: EIP-AGRI Servicepoint

Europese Commissie