Bijeenkomst tendersystematiek: "een geslaagde dag"

Op 30 maart is op initiatief van Regiebureau POP een landelijke bijeenkomst georganiseerd met de uitvoerders van het POP3 om kennis op te doen en ervaringen te delen rond de tendersystematiek en het selecteren van projecten binnen POP3.  Samen met RVO.nl, de verschillende provincies en de uitvoeringsorganisaties (Stimulus en SNN) is een programma tot stand gekomen met leerzame presentaties en waarin goede interactie tussen de verschillende overheden tot stand kwam. Het was een geslaagde dag waarin naast het presenteren van regels en procedures zijn ook ervaringen rond de tendersystematiek en het gebruik van de selectiecriteria is gedeeld. Later dit jaar zullen op andere thema's soortgelijke bijeenkomsten worden georganiseerd.