Archief POP2

Het huidige POP3 programma heeft twee voorgangers. Sinds 2000 maakt het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het programma heeft een looptijd van 7 jaar. Van 2000 tot en met 2006 was er het POP1 programma. Van 2007 tot en met 2013 was het POP2 in uitvoering. Dit programma was gericht op:

-het versterken van de landbouwsector
-het verbeteren van de natuur en het milieu
-de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie
-LEADER

Op deze pagina vindt u (archief) documenten over POP2 met betrekking tot het programmadocument, notificaties en monitoring & evaluatie. Mocht u andere informatie over POP2 nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met het Regiebureau POP. Informatie over het huidige POP3 programma vindt u op de POP3 pagina.  

 

Versies van het POP2

 

Monitoring en evaluatie

In het kader van monitoring en evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 dient de lidstaat Nederland jaarrapportages in bij de Europese Commissie en laat zij periodiek evaluaties uitvoeren. In deze rubriek vindt u de jaarverslagen over de uitvoering en de Mid Term Evaluatie die in 2010 is uitgevoerd door een consortium van Ecorys en Witteveen en Bos.
De lidstaten van de Europese Unie maken voor de monitoring en evaluatie van hun plattelandsontwikkelingsprogramma┬┤s gebruik van een gemeenschappelijk toezicht- en evaluatiekader. Het handboek dat zij hierbij gebruiken vindt u hier.

Notificaties POP2

Een notificatie is een aanpassing van het programma die gemeld moet worden aan de Europese Commissie, maar waarvoor geen nieuwe goedkeuringsbeschikking van de Commissie vereist is.

Notificaties 2015

Notificaties 2014

Notificaties 2013

Notificaties 2012

Notificaties 2011

POP2