Programma

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Openstellingen

Op de websites van de provincies en RVO.nl vindt u een overzicht van de openstellingen. 

 

Nieuws

4 oktober 2019

Benieuwd hoe het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) verloopt?...

21 augustus 2019

Help jij ons de kennis uit POP-projecten verder te brengen? Het Regiebureau POP stelt...

22 juli 2019

Reserveer alvast donderdag 7 november in uw agenda. Dan organiseert het Regiebureau POP...