Programma

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Openstellingen

Op de websites van de provincies en RVO.nl vindt u een overzicht van de openstellingen. 

 

Nieuws

11 september 2020

De publieksversie van het Jaarverslag 2019 over de uitvoering van het...

20 maart 2020

Het Regiebureau POP volgt de maatregelen die de overheid afkondigt om verdere...

21 november 2019

Op woensdag 13 november was het jaarlijkse overleg met een delegatie van de...