Programma

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Openstellingen

Op de websites van de provincies en RVO.nl vindt u een overzicht van de openstellingen. 

 

Nieuws

6 december 2018

Op 15 november 2018 waren zo'n 175 mensen aanwezig bij de jaarlijkse Nationale...

21 november 2018

Een stralende zonovergoten dag op een prachtig landgoed in herfsttooi, dat was het decor...

5 november 2018

Het thema voor dit jaar is "Van zaaien naar oogsten". Zo...