Programma

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Openstellingen

Op de websites van de provincies en RVO.nl vindt u een overzicht van de openstellingen. 

 

Nieuws

20 augustus 2018

Donderdag 16 augustus 2018 is onze oud collega Aart Vorstenburg overleden. Hij was al lange tijd...

3 juli 2018

Ook dit jaar organiseert het Regiebureau POP weer een nationale Netwerkbijeenkomst over...

31 mei 2018

De heer ir. G. (Ger) de Peuter is per 15 mei 2018 benoemd als directeur...