Programma

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Openstellingen

Op de websites van de provincies en RVO.nl vindt u een overzicht van de openstellingen. 

 

Nieuws

20 september 2018

Op 5 september 2018 heeft de Commissie een nieuwe versie van het Programmadocument POP...

28 augustus 2018

Het Comité van Toezicht heeft tijdens de vergadering van 22 juni 2018 de volgende documenten...

20 augustus 2018

Donderdag 16 augustus 2018 is onze oud collega Aart Vorstenburg overleden. Hij was al lange tijd...