Programma

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Openstellingen

Op de websites van de provincies en RVO.nl vindt u een overzicht van de openstellingen. 

 

Nieuws

5 november 2018

Het thema voor dit jaar is "Van zaaien naar oogsten". Zo...

25 september 2018

Om de oogst van POP3 zichtbaar te maken is het Regiebureau op zoek naar POP3 talent. We...

20 september 2018

Op 5 september 2018 heeft de Commissie een nieuwe versie van het Programmadocument POP...